KUD “Slavko Mandić” Laktaši je sa svojim A ansamblom i veteranskom sekcijom u nedjelju 18.09.2016. godine u Narodnom pozorištu u Banjoj Luci bio dio humanitarnog koncerta za pomoć pri liječenju Milane Gajić oboljeloj od laforine bolesti.